Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Teknologi Multimedia

Faril Izaldi Salihuddin

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Multimedia


Meor Sony Hermi Meor Sapelin

Kepakaran
Pembangunan Multimedia


Wana Helena Maria binti Wan Abdullah

Kepakaran
Pembangunan Multimedia


Mohd Jamaludin bin Abdul Rajalu

Kepakaran
Pembangunan Multimedia


Hairil Izwan Halil


Hairul Paizal Mohd Isa