Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Mon, 02/03/2015

Jutaan terima kasih diucapkan kepada En. Khairul Mohamed dan En. Faril (Multimedia) kerana memberikan kerjasama yang terbaik dalam menyediakan video untuk Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pembekal PPUKM 2015. Walaupun dalam masa yang singkat. video yang dihasilkan adalah menepati kehendak & keperluan pihak jawatankuasa. DIharapkan kerjasama sebegini dapat diteruskan dimasa akan datang, InsyaAllah. Terima kasih

Oleh: Zuraidah Alahuddin, PPUKM