Language

Bahasa

Penterjemah Google

  Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

  Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

  Pusat Teknologi Maklumat

  Setiausaha Pejabat N28

  Puan Fauziah Mat Som

  Setiausaha Pejabat Timbalan Pengarah (Aplikasi Teras Universiti)


  Puan Zuridah Bakri

  Setiausaha Pejabat bagi Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Pengguna)