Language

Bahasa

Penterjemah Google

  Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

  Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

  Pusat Teknologi Maklumat

  Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA32

  Norashikin Sharim

  Kepakaran
  Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010)


  Zainariah Zainal

  Kepakaran
  Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework)


  Nasirudin Abd Manap

  Kepakaran
  Windows dan Linus Server
  Apache
  IIS


  Mohd Azi Abdullah

  Kepakaran
  Penyelesain masalah dan konfigurasi rangkaian
  Konfigurasi suis AVAYA


  Syazlina Osman

  Kepakaran
  Pengusan emel


  Suzita Awaluddin

  Kepakaran
  Pengaturcaraan (Sumber Terbuka)


  Hairil Izwan Halil