Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pengurus Teknologi Maklumat Kanan F52

Ab. Karim Che Kob

ICTSO

Keselamatan ICT & Jaminan Kualiti


Mohamad Bin Zainuddin

Arkitek Sistem & Pangkalan Data


Cik Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Pusat Data

Pensijilan
CPRE, CTFL


Suzilawati Ismail

Perunding Penyelesaian Korporat dan Enterprise

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Nor Rizan Kadri

Perunding Operasi Teknikal dan Strategik