Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pembantu Tadbir

Yusnita Yasmin Md Yunus


Puan D. Noralies Binti Yusoff

Pembantu Setiausaha Pejabat Pusat Data UKM


Cik Syahirah Atikah Rosihat

Pembantu Setiausaha Pejabat bagi Timbalan Pengarah (Aplikasi Korporat Universiti)


Aznoor Othman


Hartate Ismail


Wan Normanisah W. Ngah


Puan Norhasyimah Abdul Wahab


Azizah Md. Noor

Pembantu Setiausaha Pejabat bagi Ketua Bahagian Pengurusan Seni Bina Sistem


Juriah Naim