Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pembantu Tadbir N19

Tuminah Abd Wahid


Norridah Atan


Yusnita Yasmin Md Yunus


Mohd Nur Baharom


Athirah Binti Othaman


Norhasimah Abdul Wahab

Bidang Tugas

Pembantu Setiausaha Pejabat Timbalan Pengarah


Puan D. Noralies Binti Yusoff

Pembantu Setiausaha Pejabat


Aznoor Othman


Hartate Ismail


Wan Normanisah W. Ngah


Juriah Naim


Nurshahira Alwani binti Mohd Taufik