Language

Bahasa

Penterjemah Google

  Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

  Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

  Pusat Teknologi Maklumat

  Pegawai Teknologi Maklumat F48

  Nor Rizan Kadri


  Suzilawati Ismail

  Ketua Bahagian Pengurusan Projek

  Kepakaran
  Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


  Nor Ashikin Baharum

  Ketua Bahagian Pengurusan Seni Bina Sistem

  Kepakaran
  Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


  Zanariyah Zainol

  Ketua Bahagian Pengurusan Pengaturcaraan

  Kepakaran
  Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengujian)


  Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

  Ketua Bahagian