Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pegawai Teknologi Maklumat F48

Nor Rizan Kadri


Suzilawati Ismail

Ketua Bahagian Pengurusan Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Nor Ashikin Baharum

Ketua Bahagian Pengurusan Seni Bina Sistem

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Zanariyah Zainol

Ketua Bahagian Pengurusan Pengaturcaraan

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengujian)


Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Bahagian