Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pegawai Teknologi Maklumat F48

Mohd Amin Musa

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data (Informix)


Azman Chik

Ketua Bahagian


Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Bahagian


Nor Ashikin Baharum

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Zanariyah Zainol

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengujian)