Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pegawai Teknologi Maklumat F48

Nor Rizan Kadri

Ketua Bahagian


Suzilawati Ismail

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Bahagian


Nor Ashikin Baharum

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Zanariyah Zainol

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengujian)