Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pegawai Teknologi Maklumat F44

Zulaikha Mohamad

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi Kewangan
Pensijilan
CPRE, CTFL


Ermizal Sha Hassan

Ketua Bahagian


Sharifah Hashim

Kepakaran
Pengurusan Sistem Perpustakaan


Siti Norliza Ibrahim

Sedang cuti belajar


Nor Azlina Abd Rahman


Mohd Amin Musa

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data (Informix)


Azman Chik


Nor Hisham Bontak

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Microsoft Sharepoint)


Armin Razita Bong Julita

Pensijilan
COBIT, CTFL


Ashraf Md Shafie


Muhammad Zaidi Yahid@Yahya

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data


Ahmad Najmi Ismail

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)


Nazuha Hassan

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Hilmiah Abd. Ghafar

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek)


Noorulfaiz Ateman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)


Noorazreen Salleh

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Requirement Engineer dan Pengaturcaraan PHP)


Hasliana Harun


Siti Rafidah Mohd Yahya

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Sazura Ramli

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan)


Farizan Othman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Norizwati Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Norulhuda Abdullah

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Sistem Kewangan)


Mohd. Hatta Mohamed Halip

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Aplikasi Kewangan)


Siti Hajar Jamaluddin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek)


Badrisham Ahmad

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, ColdFusion, SharePoint 2010)


Sayidatissalwa Abdul Hamid

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Sistem Kewangan)


Mohd Anfarri Kamaruddin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengaturcaraan PHP, Pengujian)


Umi Kalthom Ali

Kepakaran
Rekabentuk Rangkaian
LAN Switching
Routing Protocol
Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Rangkaian
Network specialising of AVAYA Core Switchs IPV6 dan IPV4


Zetti Azian Taip


Nurmalayati Moktar


Bakhori Hanapi


Suhana Md Saat

Kepakaran
Pengaturcaraan (PHP dan MySQL)


Aslinda Oon Ridzuan Oon

Kepakaran
Rekabentuk sistem aplikasi
Penyelesaian masalah perkhidmatan ICT


Mohd. Zaki Ibrahim

Kepakaran
Konfigurasi suis
Fiber optic dan UTP Cabling
Penyelesaian masalah PC dan baik pulih
Pengurusan Server Sun Solaris


Mohd Hanafeyah Yahya

Kepakaran
Rekabentuk Rangkaian
LAN Switching Enterprise
Pemasangan WIFI
Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Rangkaian
Pelaksanaan Radius


Marlina Abdul Latib


Nurtasneem Md Yusoff


Rohani Kamal


Noraini Talib


Rumaizah Mohamed