Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pegawai Teknologi Maklumat F41

Rosida Toerin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)


Nordianah Ab. Samat

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010)


Fitiriah Mohd Nasir

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP)


Muhammad Firdaus Mohamad Nor Sing

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Aplikasi Mobile, Pengaturcaraan PHP, Pengujian)


Wan Aziaris Wan Aziz


Adyan Hadi bin Ghazali


Mohd Shukri bin Sani