Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pegawai Teknologi Maklumat F41

Rosida Toerin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)


Siti Nor Safura Azmin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010 )


Nordianah Ab. Samat

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010)


Fitiriah Mohd Nasir

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP)


Khairiah Binti Ariff


Adyan Hadi bin Ghazali


Wan Aziaris Wan Aziz


Muhammad Firdaus Mohamad Nor Sing

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Aplikasi Mobile, Pengaturcaraan PHP, Pengujian)


Mohd Shukri bin Sani