Language

Bahasa

Penterjemah Google

  Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

  Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

  Pusat Teknologi Maklumat

  Juruteknik Komputer FT22

  Noor Khilmi Sangit


  Hasnah Md. Tahir


  Mohd Kamarudzaman Khaironi


  Mohd Faisal Mohamad


  Mohd Haizi Mazlan


  Zainuddin Abd Rahim


  Nur Adilah Shahli


  Nik Afandi Nik Muhammad