Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Juruteknik Komputer FT19

Fathimatuz Zahrah Harun


Mohd Najib Md. Noh


Mohd Azizan Ahamd Zamanhuri


Mohd Firdaus Zainal Abidin


Muhamad Arif Abdul Aziz


Wan Nur Syarafina Wan Bakar


Muhammad Firdaus Ghazali