Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Sistem & Pelayan

Mohd Amin Musa

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data (Informix)


Nor Hisham Bontak

Kepakaran
1. Certified Data Centre Professional (CDCP)
2. Pembangunan Aplikasi (Microsoft SharePoint) - Microsoft Certified Professional
3. HRDF Trainer


Muhammad Zaidi Yahid@Yahya

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data


Mohd Anfarri Kamaruddin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengaturcaraan PHP, Pengujian)


Sharulhizad Ahmad


Hafizhah Suzana Hussien


Nasirudin Abd Manap

Kepakaran
Windows dan Linux Server
Apache
IIS


Aizuddin Syafiq Anuar

Kepakaran
Server Windows dan Linux
Teknikal Sistem Emel


Mohd Afrizal Tomingan


Nur Atikah Othman


Yusnita Yasmin Md Yunus