Language

Bahasa

Penterjemah Google

  Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

  Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

  Pusat Teknologi Maklumat

  Pengurusan

  Profesor Dato’ Dr. Mohamed Amin Embi


  Profesor Dr. Mohd Juzaiddin Ab Aziz


  Dr. Mohd Rosmadi Mokhtar

  Kepakaran

  Information Security
  Trust and Reputation Management


  Puan Salina Ibrahim

  Bahagian Penjanaan Data Strategik dan Sains Data

  Kepakaran
  Pembangunan Sistem Aplikasi

  Pensijilan
  COBIT, CTAL-TM, CTFL, CPRE


  Shamsul Bin Abdullah Thani

  Kepakaran
  Rekabentuk Rangkaian
  Pemantauan Rangkaian