Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pengurusan

Profesor Dr. Mohd Juzaiddin Ab Aziz


Puan Salina Ibrahim

Ketua Jaminan Kualiti

Kepakaran
Pembangunan Sistem Aplikasi

Pensijilan
COBIT, CTAL-TM, CTFL, CPRE


Shamsul Bin Abdullah Thani

ICTSO

Kepakaran
Rekabentuk Rangkaian
Pemantauan Rangkaian


Mohamad Bin Zainuddin

Arkitek Sistem & Pangkalan Data


Cik Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Pusat Analitik Bisnes dan Data UKM

Pensijilan
CPRE, CTFL


Suzilawati Ismail

Perunding Penyelesaian Korporat dan Enterprise

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Nor Rizan Kadri

Perunding Operasi Teknikal dan Strategik


Mohd. Heesyamuddin Khairuddin