Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Pengurusan

Profesor Dato’ Dr. Mohamed Amin Embi


Profesor Dr. Mohd Juzaiddin Ab Aziz


Dr. Mohd Rosmadi Mokhtar

Kepakaran

Information Security
Trust and Reputation Management


Puan Salina Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Sistem Aplikasi

Pensijilan
COBIT, CTAL-TM, CTFL, CPRE


Shamsul Bin Abdullah Thani

Kepakaran
Rekabentuk Rangkaian
Pemantauan Rangkaian