Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Teknologi Platform

Ermizal Sha Hassan

Ketua Bahagian


Sharifah Hashim

Kepakaran
Pengurusan Sistem Perpustakaan


Siti Norliza Ibrahim


Nor Azlina Abd Rahman


Aslinda Oon Ridzuan Oon

Kepakaran

  • Spatial Data Analytics
  • Spatial Data Expert
  • GIS & Geospatial System Developer

Ts. Dr. Noraini Talib


Muhammad Firdaus Mohamad Nor Sing

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Aplikasi Mobile, Pengaturcaraan PHP, Pengujian)


Hanilah Hasan

Kepakaran
Pengaturcaraan


Syazlina Osman

Kepakaran
Pengusan emel


Suzita Awaluddin

Kepakaran
Pengaturcaraan (Sumber Terbuka)


Suriya Abdullah

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework)
Pengurusan Sitem Perpustakaan


Mohd Sharhan Abdul Ghani


Abdul Mutalib Omar