Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Pusat Data UKM

Cik Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Pusat Data UKM

Pensijilan
CPRE, CTFL


Puan D. Noralies Binti Yusoff

Pembantu Setiausaha PejabatĀ Pusat Data UKM


Farizan Othman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Norizwati Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Mohd Anfarri Kamaruddin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengaturcaraan PHP, Pengujian)


Siti Nor Safura Azmin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010 )