Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Pentadbiran

Mohd. Heesyamuddin Khairuddin


Bakhori Hanapi


Puan Fauziah Mat Som

Setiausaha Pejabat Timbalan Pengarah


Puan Nur Balqis Ridzuan

Pembantu Setiausaha Pejabat Pengarah PTM


Norhasimah Abdul Wahab

Bidang Tugas

Pembantu Setiausaha Pejabat Timbalan Pengarah


Puan D. Noralies Binti Yusoff

Pembantu Setiausaha Pejabat


Aznoor Othman


Hartate Ismail


Wan Normanisah W. Ngah


Juriah Naim


Kharudin Abd Rahim