Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Pengurusan Pangkalan Data, Pelayan dan Storan

Mohamad Bin Zainuddin

Ketua Bahagian Pusat Data


Yusnita Yasmin Md Yunus


Mohd Amin Musa

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data (Informix)


Azman Chik


Nor Hisham Bontak

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Microsoft Sharepoint)


Muhammad Zaidi Yahid@Yahya

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data


Aizuddin Syafiq Anuar

Kepakaran
Server Windows dan Linus
Teknikal Sistem Emel


Mohd Afrizal Tomingan


Nur Fazliana Ramli


Mohd Kamarudzaman Khaironi


Nasirudin Abd Manap

Kepakaran
Windows dan Linus Server
Apache
IIS


Nur Atikah Othman