Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Pengurusan Kampus KL

Rumaizah Mohamed

Ketua Bahagian


Shah Emasintan Halim


Mohamad Afiq Samah


Melisa Ratna Sharmila Kasro


Ahmad Saufi Hj Khalid


Ahmad Fakhrurrazi Mokhtar


Yusman Abdullah


Mohd Azizan Ahamd Zamanhuri


Tuminah Abd Wahid


Norridah Atan


Mohd Nur Baharom


Athirah Binti Othaman


Mohd Khairul Amran Mohd Amin