Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Pengurusan Data & Maklumat

Azman Chik

Ketua Bahagian


Ashraf Md Shafie


Farizan Othman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Norizwati Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Siti Nor Safura Azmin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010 )


Ida Haryanti Muhammad Fuad


Nurul `Aina Idris