Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Pengujian Aplikasi

Ahmad Najmi Ismail

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)


Siti Nurul Huda Sa’roni

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Rosmaisara Nur’ Ain Zulkefli

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, ASP.Net)


Muhammad Fahmie Abdul Latiff

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, PHP CodeIgniter, ASP .Net)


Noor Rihan Abu Bakar

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Zulkepli Mukhtar


Muhammad Farhan Matstapa

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(CodeIgniter Framework)


Nurul Syuhada Md Nasir

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(CodeIgniter Framework, Pengurusan Projek, Pengujian)