Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Khidmat Pelanggan

Armin Razita Bong Julita

Pensijilan
COBIT, CTFL


Zetti Azian Taip


Nurmalayati Moktar


Suhana Md Saat

Kepakaran
Pengaturcaraan (PHP dan MySQL)


Hazian Razali


Nur Haniza Ali


Nurul Hazril Hali


Jas Azran Mohamad


Mohd Suffian Ja’afar


Ahmad Bisyri Nawawi


Mohd Naim Ahmad Zubir


Shariza Shari


Mohd Shukry Abu Bakar

Kepakaran
Pemulihan data peranti komputer


Siti Halipah Paijan


Rafiyan Hussain


Mohd Azhar Ibrahim


Noor Khilmi Sangit


Hasnah Md. Tahir


Mohd Faisal Mohamad


Mohd Haizi Mazlan


Zainuddin Abd Rahim


Siti Norsyarina Rahim


Nur Adilah Shahli


Fathimatuz Zahrah Harun


Mohd Najib Md. Noh


Mohd Firdaus Zainal Abidin


Muhamad Arif Abdul Aziz


Wan Nur Syarafina Wan Bakar


Muhammad Firdaus Ghazali