Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Khidmat Aduan ICT

Armin Razita Bong Julita

Ketua Bahagian


Wan Aziaris Wan Aziz


Hazian Razali


Nur Haniza Ali


Zuraidah Kahar


Nur Fazliana Ramli


Norharyati Ahmad Shuhaimi


Siti Halipah Paijan