Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Keselamatan ICT

Nor Rizan Kadri

Ketua Bahagian


Marlina Abdul Latib


Nurtasneem Md Yusoff


Rohani Kamal


Mohd Shukri Sani


Mohd Khairi Abdul Razak


Zuraidah Kahar


Mohd Sabri Mohd Hashim


Rozitaa Shaari

Setiausaha Pejabat Ketua Bahagian Rangkaian