Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Aplikasi (Sumber Manusia dan Penyelidikan)

Zanariyah Zainol

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengujian)


Siti Rafidah Mohd Yahya

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Sazura Ramli

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan)


Siti Hajar Jamaluddin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek)


Badrisham Ahmad

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, ColdFusion, SharePoint 2010)


Nordianah Ab. Samat

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010)


Fitiriah Mohd Nasir

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP)


Khairiah Binti Ariff


Hasnahwaty Abd Rasyid

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework)


Maizatul Asma Mahmood

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan)


Noor Adharina Alias

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Raouf Ahmad

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Rosnani Mat Yusof

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)