Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Aplikasi (Kewangan)

Zulaikha Mohamad

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi Kewangan
Pensijilan
CPRE, CTFL


Mohd. Hatta Mohamed Halip

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Aplikasi Kewangan)


Sayidatissalwa Abdul Hamid

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Sistem Kewangan)


Adyan Hadi bin Ghazali


Norashikin Sharim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010)


Zainariah Zainal

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework)


Amri Talib

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ASP.Net, PowerBuilder-Client Server)


Nor Afifah Binti Mohd Sanusi