Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Aplikasi (Kewangan)

Suzilawati Ismail

Ketua Bahagian Pengurusan Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Zulaikha Mohamad

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi Kewangan
Pensijilan
CPRE, CTFL


Norulhuda Abdullah

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Sistem Kewangan)


Mohd. Hatta Mohamed Halip

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Aplikasi Kewangan)


Sayidatissalwa Abdul Hamid

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Sistem Kewangan)


Norashikin Sharim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010)


Zainariah Zainal

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework)


Muhammad Fahmie Abdul Latiff

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, PHP CodeIgniter, ASP .Net)


Amri Talib

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ASP.Net, PowerBuilder-Client Server)


Adyan Hadi bin Ghazali


Amirah Mohd Hafiz


Siti Nor Zalikha Sbri