Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Bahagian Aplikasi (Akademik)

Nor Ashikin Baharum

Ketua Bahagian

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Nazuha Hassan

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Hilmiah Abd. Ghafar

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek)


Noorulfaiz Ateman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)


Noorazreen Salleh

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Requirement Engineer dan Pengaturcaraan PHP)


Hasliana Harun


Rosida Toerin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)


Mazelina Awang

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server)


Siti Sumayyah Hamsani


Mohd Rizal Yunus

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)


Karmidawati Kartimin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Nurfarahaain Ahmad


Dewiyana Binti Sarif