Notis Henti Tugas Server Pangkalan Data Utama SMU Pada 13 Sep 2020

Notis Henti tugas server pangkalan data utama SMU pada 13/9/2020 Ahad 9.00 pagi hingga 9.00 malam untuk kerja penyelenggaraan naik taraf DBMS.

Kongsikan informasi ini