Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Arkib Berita

Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Pusat Teknologi Maklumat

Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Pusat Teknologi Maklumat, UKM Pusat Teknologi Maklumat sedang melaksanakan kajian kepuasan pelanggan bagi pengguna warga UKM dan luar. Kajian ini

Naiktaraf Capaian Internet, Rangkaian Antara Kampus & Rangkaian Wayarles (WIFI6)

UKM kini sedang dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan capaian ke Internet, rangkaian antara kampus dan rangkaian wayarles. Penyelenggaraan dan kerja-kerja naiktaraf rangkaian sedang giat dilaksanakan