Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Arkib Berita

Emel-Palsu!

       

Gangguan Perkhidmatan ICT

Makluman Gangguan Capaian Terhadap Keseluruhan Perkhidmatan ICT, Capaian Internet Dan Sistem maklumat Universiti (SMU) Dimaklumkan bahawa,lanjutan dari pemakluman Unit Pengurusan Tenaga (UPT), Prasarana-UKM yang menjalankan

Notis Keselamatan ICT: Bad Rabbit Ransomware

Potential Massive Intrusion and Malware Hosting on Malaysian Websites by Bad Rabbit Ransomeware Introduction National Cyber Coordination and Command Centre (NC4) has received information of possible

Keselamatan Kata Laluan

Setiap warga UKM memiliki kata laluan bagi mengakses Sistem Maklumat Universiti (SMU) serta sistem Emel Universiti. Penggunaan kata laluan ini adalah untuk memastikan maklumat universiti