Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Arkib Berita

Gangguan Perkhidmatan Capaian ke Internet pada 24 September 2021

Pusat Teknologi Maklumat akan melaksanakan Penyelenggaraan Berjadual Perkakasan Pengurusan Trafik Internet bagi menjamin kualiti perkhidmatan capaian ke Internet, rangkaian antara kampus dan rangkaian tanpa wayar

Etika Asas Penggunaan E-mel

Etika Asas Penggunaan E-mel

Penggunaan Lesen Cisco Webex Untuk Mesyuarat dan Seminar dalam Talian

Sukacita dimaklumkan Pusat Teknologi Maklumat (PTM) telah memperoleh lesen platform mesyuarat/seminar dalam talian Cisco Webex selama tiga tahun sehingga April 2024. Lesen Cisco Webex ini

Notis henti tugas server-server pangkalan data utama & aplikasi web untuk kerja penyelenggaraan Sistem Pengurusan Pangkalan Data pada 28 Februari 2021 (Ahad) dari jam 9.00 pagi hingga jam 9.00 malam

Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf Sistem Pengurusan Pangkalan Data di Pusat Teknologi Maklumat (PTM), UKM Bangi akan dilaksanakan bagi menyediakan kemudahan perkhidmatan

Status Capaian WiFi UKM 08/02/2021

CLIENT TREND TRAFFIC TREND TOP USAGE PER APPLICATION (24h) TOP USER PER ACCESS POINT (24h) TOTAL NUMBER OF CLIENT (24h)

Status capaian WiFi UKM pada 31 Jan 2021

TOTAL NUMBER OF CLIENT (24h) TOP USER PER ACCESS POINT (24h) TOP USAGE PER APPLICATION (24h)