Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Arkib Berita

Emel-Palsu!

       

Gangguan Perkhidmatan ICT

Makluman Gangguan Capaian Terhadap Keseluruhan Perkhidmatan ICT, Capaian Internet Dan Sistem maklumat Universiti (SMU) Dimaklumkan bahawa,lanjutan dari pemakluman Unit Pengurusan Tenaga (UPT), Prasarana-UKM yang menjalankan

Notis Keselamatan ICT: Bad Rabbit Ransomware

Potential Massive Intrusion and Malware Hosting on Malaysian Websites by Bad Rabbit Ransomeware Introduction National Cyber Coordination and Command Centre (NC4) has received information of possible

Keselamatan Kata Laluan

Setiap warga UKM memiliki kata laluan bagi mengakses Sistem Maklumat Universiti (SMU) serta sistem Emel Universiti. Penggunaan kata laluan ini adalah untuk memastikan maklumat universiti

UKM-Wifi untuk Pelajar Baru

Permakluman Perkhidmatan Rangkaian Tanpa Wayar (UKM-WIFI) Untuk Kegunaan Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi 2017/2018 Dimaklumkan bahawa UKM menyediakan perkhidmatan UKM-WIFI di kolej-kolej kediaman pelajar dan beberapa

Notis Keselamatan ICT – Ancaman penggodam daripada Indonesia

Assalammualaikum dan Selamat Sejahtera, Prof./Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan, Berikutan insiden berhubung ralat pada bendera Indonesia semasa Sukan Sea Kuala Lumpur 2017 baru-baru ini, pihak Agensi Keselamatan Siber

Makluman Gangguan Capaian 21-22 Julai 2017

MAKLUMAN GANGGUAN CAPAIAN TERHADAP KESELURUHAN PERKHIDMATAN ICT DAN SISTEM MAKLUMAT UNIVERSITI (SMU) Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan terhadap bekalan