Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Berita: Pengumuman

Gangguan Perkhidmatan Capaian ke Internet pada 24 September 2021

Pusat Teknologi Maklumat akan melaksanakan Penyelenggaraan Berjadual Perkakasan Pengurusan Trafik Internet bagi menjamin kualiti perkhidmatan capaian ke Internet, rangkaian antara kampus dan rangkaian tanpa wayar

Gangguan Akses kepada Servis Google 14/12/2020 7.50PM

Gangguan Akses kepada Servis Google Bermula 7.50 malam terdapat gangguan kepada servis Google. Semua akses kepada sistem yang berkaitan dengan Google sedang terkesan.

Naiktaraf Capaian Internet, Rangkaian Antara Kampus & Rangkaian Wayarles (WIFI6)

UKM kini sedang dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan capaian ke Internet, rangkaian antara kampus dan rangkaian wayarles. Penyelenggaraan dan kerja-kerja naiktaraf rangkaian sedang giat dilaksanakan

Notis Henti Tugas Server Pangkalan Data Utama SMU Pada 13 Sep 2020

Notis Henti tugas server pangkalan data utama SMU pada 13/9/2020 Ahad 9.00 pagi hingga 9.00 malam untuk kerja penyelenggaraan naik taraf DBMS.