Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Lapor Insiden

MELAPOR INSIDEN ATAU ANCAMAN KESELAMATAN MAKLUMAT

 1. BILA PERLU LAPOR?

  • Lapor segera insiden atau ancaman Keselamatan Maklumat yang ditemui kepada *UKMCERT.
  • Insiden keselamatan adalah situasi apabila berlakunya pelanggaran Dasar, kegagalan kawalan atau isu keselamatan lain melibatkan sistem dan rangkaian yang boleh menjejaskan operasi perkhidmatan atau mengancam keselamatan maklumat UKM.
  • Contoh: pencerobohan laman web, pencerobohan akaun emel, kecurian data, serangan malware

 2. SIAPA YANG PERLU LAPOR?
  • Warga UKM
   Adalah menjadi tanggung jawab semua Warga UKM (kakitangan dan pelajar) untuk melaporkan insiden yang ditemui atau dikenalpasti.
  • Pembekal/Pihak Ketiga
   Sekiranya menemui sebarang kelemahan yang melibatkan isu keselamatan maklumat semasa melaksanakan operasi di UKM, pembekal/pihak ketiga perlu melaporkannya.
  • Pelanggan UKM/ Orang Awam
   Pelanggan UKM dan orang awam dialu-alukan untuk melaporkan kepada pihak UKM jika menemui sebarang kelemahan yang boleh menjejaskan keselamatan maklumat UKM atau boleh memberi ancaman kepada pihak lain seperti web defacement atau kebocoran maklumat.
 3. BAGAIMANA UNTUK LAPOR?
  • Laporkan kepada UKMCERT melalui emel kepada ukmcert@ukm.edu.my dengan menyertakan maklumat seperti berikut:

   Nama:
   Nombor untuk dihubungi:
   PTJ (jika berkenaan):
   Tarikh dan Masa Insiden:
   Lokasi Insiden (jika berkenaan):
   Butiran Insiden:

  • Laporan boleh juga dibuat melalui talian hotline PTM 03 – 89217070

*UKMCERT – Pasukan yang diwujudkan untuk menerima dan bertindakbalas terhadap insiden berkaitan keselamatan ICT UKM.