Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Poster Keselamatan Maklumat UKM

Panduan Penggunaan Internet & Intranet UKM (Pelajar)

Panduan Pengunaan Emel

Dasar Keselamatan ICT UKM

Objektif Pelaksanaan ISMS Di UKM

Objektif Keselamatan Maklumat

Keperluan Pihak Berkepentingan

Panduan Penggunaan Kemudahan Rangkaian UKM

Clear Screen & Clear Desk

Apa itu ISMS