Penyataan Kualiti

Wawasan

Menyediakan persekitaran perkhidmatan ICT dalam menjana kecemerlangan akademik dan kecekapan pentadbiran

Misi

Bertekad menjadi Pusat Perkhidmatan ICT yang cemerlang

Dasar Kualiti

Bertekad memberikan perkhidmatan ICT yang berkualiti melalui pelaksanaan sistem pengurusan kualiti yang berkesan dan penambahbaikan berterusan bagi memenuhi keperluan dan mencapai kepuasan pelanggan

Fungsi

Bertanggungjawab dalam pengurusan ICT Universiti

Motto

Peneraju dan Perintis Teknologi Maklumat