Penyataan Kualiti

Visi

Peneraju perkhidmatan berasas teknologi cerdas yang menyokong UKM sebagai pusat ilmu terkehadapan

Misi

Mentransformasikan perkhidmatan ICT melalui budaya pengurusan dan penyampaian perkhidmatan yang berpacukan data,maklumat dan pengetahuan

Dasar Kualiti

Bertekad menyediakan perkhidmatan ICT secara professional dan berkualiti serta mengamalkan budaya kerja cemerlang dengan penambahbaikan berterusan untuk menjamin kepuasan pelanggan

Motto

Peneraju dan Perintis Teknologi Maklumat