Penyataan Kualiti

Visi

Peneraju perkhidmatan berasas teknologi cerdas yang menyokong UKM sebagai pusat ilmu terkehadapan

Misi

Mentransformasikan perkhidmatan ICT melalui budaya pengurusan dan penyampaian perkhidmatan yang berpacukan data,maklumat dan pengetahuan

Dasar Kualiti

Bertekad menyediakan perkhidmatan ICT secara professional dan berkualiti serta mengamalkan budaya kerja cemerlang dengan penambahbaikan berterusan untuk menjamin kepuasan pelanggan

Motto

Peneraju Transformasi Digital

“The Digital Transformation Leader”

Fungsi PTM 
 • Penyedia kepada penyelesaian proses UKM berorientasi teknologi termaju
 • Pengurusan keselamatan ICT 
 • Penyedia perkhidmatan infrastruktur ICT
 • Pengurusan perkhidmatan aduan pelanggan
 • Perunding kepada proses UKM mengikut era teknologi yang terkini 
Objektif Kualiti
 • Mengambil tindakan dalam tempoh 3 hari dari tarikh terima
 • Menghasilkan analisis keselamatan ICT 1 kali dalam 12 bulan
 • Melaksanakan program kesedaran keselamatan ICT mengikut jadual
 • Memastikan capaian aplikasi tersedia
 • Pembangunan aplikasi yang memenuhi spesifikasi melalui pengesahan UAT
 • Penyelenggaraan aplikasi yang memenuhi spesifikasi ditahap penerimaan pengguna
 • Perkhidmatan multimedia yang memenuhi kepuasan pelanggan
 • Penyelenggaraan dilaksanakan mengikut jadual 
 • Ketersediaan capaian ke internet
 • Mengambil tindakan dalam tempoh 48 jam