UKM ICT Services InterruptionGangguan Perkhidmatan ICT UKM

KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN

Assalamu’alaikum & Salam Sejahtera,
Tuan/Puan,
GANGGUAN PERKHIDMATAN ICT UKM

Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan papan suis utama elektrik di Pusat Teknologi Maklumat, UKM Bangi akan dilaksanakan pada Sabtu, 15 Disember 2012 mulai jam 8.00 pagi sehingga 8.00 malam.

Sehubungan dengan itu semua Perkhidmatan ICT akan terganggu sepanjang tempoh penyelenggaraan tersebut.

Segala kesulitan amat kami kesali.
Sekian terima kasih.
KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN

Assalamu’alaikum & Salam Sejahtera,
Tuan/Puan,
GANGGUAN PERKHIDMATAN ICT UKM

Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan papan suis utama elektrik di Pusat Teknologi Maklumat, UKM Bangi akan dilaksanakan pada Sabtu, 15 Disember 2012 mulai jam 8.00 pagi sehingga 8.00 malam.

Sehubungan dengan itu semua Perkhidmatan ICT akan terganggu sepanjang tempoh penyelenggaraan tersebut.

Segala kesulitan amat kami kesali.
Sekian terima kasih.