Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Fri, 17/04/2015

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PTM untuk perkhidmatan kaunter. Mesra dan memudahkan pelanggan serta menempatkan staf yang mempunyai info mengenai perkhidmatan yang disediakan. Saya harap semua perkhidmatan kaunter di UKM boleh mencontohi PTM.

Oleh: PTM, PTM