Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Thu, 30/05/2013

Mengucapkan penghargaan kepada Encik Norhisham Bontak dan Cik Mariam Jamila daripada Pusat Teknologi Maklumat atas kerjasama membangunkan Sistem Pengurusan Dokumen Amalan 5s PPUKM dan Pelaksanaan e-audit yang telah berjaya melakukan penjimatan penggunaan kertas dan menjimatkan masa di samping berlaku penyebaran ilmu persekitaran kualiti dengan mudah dan meluas. kerjasama ini diharap akan berterusan pada masa mendatang. Sekian, terima kasih.

Oleh: Staf, PPUKM