Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Mon, 03/06/2013

Diucapkan terima kasih di atas bantuan yang telah diberikan terutama dalam pembinaan Sistem Lantikan KQ. Dengan wujudnya sistem ini banyak membantu saya dalam urusan kerja hari, terima kasih kepada pegawai-pegawai yang terlibat.

Oleh: Staf, Jabatan Pendaftar