Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Fri, 27/02/2015

Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan kepada puan Syazlina Osman, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F32, bahagian perkhidmatan ict, ptm di atas perkhidmatan yang berkualiti dan sangat baik yang telah diberikan kepada pihak FSK dalam urusan Sistem Tapak Web UKM, terima kasih.

Oleh: FSK, FSK