Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Mon, 27/04/2015

Ribuan terima kasih kepada pegawai PTM yang pantas bertindak dan bekerja lebih masa untuk cuba menyelesaikan masalah komputer saya iaitu En Norhisham dan En Mohd Dzulzaidi pada 27.4.2015

Oleh: Prof. Dr. Mae-Lynn Catherine Bastion, Prof. Dr. Mae-Lynn Catherine Bastion