Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Thu, 06/06/2013

Saya amat berpuas hati dengan perkhidmatan yang di berikan oleh Shukry Abu Bakar dari BPK. Komputer saya telah mengalami masalah, hang dan kerja saya tidak boleh dilakukan. Komputer saya telah di perbetulkan dengan sabar dan tekun. Terima kasih.

Oleh: Staf, Staf UKM