Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Thu, 14/05/2015

Saya mewakili CRIM khasnya mengucapkan terima kasih kepada Pusat Teknologi Maklumat (PTM) di atas sokongan keperluan dan penyediaan internet di Bilik Mesyuarat Canselori sempena Penilaian Tapak Penarafan Bintang Malaysia Research Assessment (MYRA) untuk pencapaian UKM tahun 2014 yang telah berlangsung pada 12 dan 13 Mei 2015 lalu. Audit ini telah dijalankan oleh Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ucapan khas juga kepada En. Hanafeyah dan the team member yang telah memberikan kerjasama yang baik. Terima kasih.

Oleh: CRIM, CRIM