Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Mon, 03/06/2013

Setinggi penghargaan kepada pihak Pangkalan Data, PTM yang memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan pantas dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dialami oleh Laman Web Rasmi UKM. Syabas.

Oleh: Staf, Canselori