Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Wed, 26/02/2014

Alhamdulillah melalui OJS yang diselenggarakan oleh pihak PTM, kami di JPDK dapat memulakan jurnal atas talian bermula 2013. Kami sangat berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan ini. Tambahan pula pihak PTM khususnya Pn. Suzita sangat-sangat memberikan bantuan sepanjang proses ini. Harapan kami agar pihak PTM dapat sentiasa konsisten dalam memberikan servis yang terbaik kepada kami. InsyaAllah.

Oleh: Jab. Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, FPI