Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Teknologi Maklumat

Mon, 03/06/2013

Ribuan terima kasih diucapkan kepada Urusetia Bahagian Latihan UKM dan Pusat Komputer UKM kerana memberi peluang kepda saya mengikuti kursus di bawah, terima kasih yang tak terhingga juga ditujukan kepada En.Norhisham Bontak (Pegawai Teknologi Maklumat) dan pembantunya Puan Suzita dan Cik Shima, yang telah memberi ilmu kepada kami ketika mengikuti kursus Microsoft Excel pada 5 Feb. 2013 di Makmal Multimedia, Pusat Komputer, UKM. Syabas! Semoga sumbangan tuan mendapat ganjaran daripada Allah SWT.

Oleh: Staf, UKM